Akkerbouw

De boerderij met akkerbouw is een vaste basis binnen de bedrijfsvoering van De Beimerhof. Op de boerderij staat de teelt van akkerbouwgewassen centraal. Denk hierbij aan suikerbieten, granen, gras, mais en een gedeelte agrarisch natuurbeheer in de vorm van kruidenrijke akkerranden en botanische hooilanden.

Hieronder enkele foto’s van de akkerbouwactiviteiten en de gewasbescherming:

 

Ploegen

 

Zaaiklaar maken

 

Suikerbieten zaaien

 

Bieten in de rij

 

Suikerbieten rooien (uitbesteed)

 

Tarwe, gras en groenbemester zaaien

 

Tarwe dorsen (uitbesteed)

 

Maaien

Teeltadvies en gewasbescherming