Boerderij met akkerbouw

De boerderij met akkerbouw is een vaste basis binnen de bedrijfsvoering van De Beimerhof. Op de boerderij staat de teelt van akkerbouwgewassen centraal. Denk hierbij aan de teelt van suikerbieten, granen, gras en mais. Daarnaast doet De Beimerhof teeltadvisering voor diverse akkerbouw- en voedergewassen. Hieronder enkele foto’s:

 

Ploegen

 

Zaaiklaar maken

 

Suikerbieten zaaien

 

Bieten in de rij

 

Suikerbieten rooien

 

Tarwe, gras en groenbemester zaaien

 

Tarwe dorsen

 

Maaien

 

Teeltadvies en gewasbescherming