Foto’s van het maken van een paardenbak in Rheden

Hierbij foto’s van het maken van een paardenbak. Allereerst is de toplaag afgegraven en is er drainage aangebracht. Daarna is er als eerste zandlaag drainagezand ingebracht en als tweede zandlaag speciaal “paardenbakkenzand” met een bepaalde leemfractie voor een stevige, goed berijdbare paardenbak. Nadien is de grond in de wei geëgaliseerd en is er opnieuw gras ingezaaid. De foto’s spreken voor zich dat hier een zeer goed resultaat is neergezet!